Temppupajan logo

Tervetuloa tutustumaan Temppupajan tarjoamiin työpajoihin. Täältä löydät uusia ideoita ja mahdollisuuksia opettamiseen ja oppimiseen; Taikatempputyöpajoja, jotka näyttävät, että oppiminen ja opettaminen voi olla, ja sen pitääkin olla hauskaa!

Alla lista Temppupajan tarjoamista työpajoista. Työpajojen sisältöä muokataan asiakkaan toivomusten mukaan.

Matemaattisten pelien, arvoitusten ja pulmatehtävien työpaja, Matemaattisten taikatemppujen työpaja, Huijaamisen A B C, Pelikorttien historia, Pelikorttien matematiikkaa, Temppujen ja haasteiden fysiikan työpaja ja Todennäköisiä oveluuksia.

Ota yhteyttä:  taikuri(at)marttisiren.fi tai  050 4967496.

 

shut the box peli

Kuvan ”Shut the Box” peli tunnettiin Englannissa jo 1300-luvulla. Todennäköisemmin tämä matemaattinen noppapeli on vieläkin varhaisempaa perua.

Matemaattisten pelien, arvoitusten ja pulmatehtävien työpaja

Työpajassa tutustutaan ja opitaan helppoja, mutta koukuttavia pelejä, joissa helppo ja yksinkertainen matematiikka on osa pelaamista ja pistelaskua. Lisäksi työpajassa tutkitaan arvoituksia ja pulmatehtäviä, joiden ratkaiseminen vaatii ongelmaratkaisukykyä – ja matematiikkaa. Työpaja soveltuu erittäin hyvin luokanopettajille eteenkin työvälineiksi matematiikan perusasioiden elävöittämiseen ja harjoittamiseen, mutta myös matematiikan aineopettajille antamaan keinoja opetuksen elävöittämiseksi. Oppiminen, mutta myös opettaminen, voi olla ja saa olla hauskaa!

Työpajassa käytetään yksinkertaisia välineitä, pelikortteja, arpakuutioita ja muita tuttuja asioita.

Työpajalaisille jaetaan luentomoniste, jossa on pajassa opeteltavat pelit ja arvoitukset selityksineen.

 

Matemaattisten taikatemppujen työpaja

Matemaattisten taikatemppujen työpajassa nähdään, tutustutaan ja opitaan taikatemppuja, joiden avulla voidaan opettaa ja havainnollistaa matematiikkaa, sekä elävöittää matematiikan oppitunteja. Matemaattisilla taikatempuilla voidaan innostaa matematiikkaan niitäkin nuoria, jotka eivät “matikasta” ole pitäneet.

Työpajassa käytetään paperia, kynää, numeroita, noppia, pelikortteja ja muita tavanomaisia esineitä. Näillä tehdään taikatemppuja, jotka harjaannuttavat matemaattisia taitoja päässälaskutaidoista yhtälöiden ymmärtämiseen, lukusuorista laskusääntöihin tai vaikka todennäköisyyslaskentaan ja topologiaan. Työpajan sisältö voidaan suunnata erikseen luokanopettajille tai yläkoulun, lukion ja 2. asteen oppilaitosten matematiikan aineopettajille.

Työpajan taikuus on hauskaa, viihdyttävää ja helppoa. Tulet huomaamaan, että oppimisen lisäksi opettaminen voi olla hauskaa ja innostavaa!

Työpajalaisille jaetaan luentomoniste, jossa on pajassa opeteltavat taikatemput selityksineen.

kortteja

 Jääpala naruun

Huijaamisen A B C

Taikatempputyöpaja huijaamisen maailmaan

Huijaamisen ABC havainnollistaa ja opettaa taikatempuin miten ihminen ja ihmisen mieli on harhautettavissa.

Kaikki työpajan taikatemput ovat helposti omaksuttavia. Jokainen temppu huijaa katsojaa täysin eri tavalla osoittaen kuinka monin keinoin ihmisen mieltä voidaan jekuttaa. Työpajassa kerrotaan esimerkkejä siitä miten vastaavia huijauksia on toteutettu tavallisessa elämässä. Työpaja valaisee myös huijaamisen mielenkiintoista ja monipuolista historiaa. Huijaaminen ja harhaanjohtaminen eivät ole vain taikureiden taito!

Huijaamisen ABC –työpaja on tarkoitettu psykologian opettajille, elämänkatsomuksen ja uskonnon opettajille ja historian opettajille, sekä yhteiskuntatieteen opettajille, mutta se soveltuu kaikille opettajille, jotka haluavat laajentaa käsitystään mielen toiminnasta ja jotka haluavat itselleen työkaluja, joilla näitä asioita voidaan opettaa kiintoisalla tavalla omille oppilaille.

Työpajan kesto voi vaihdella kahdesta tunnista neljään tuntiin. Työpajasta jaetaan luentomoniste.

Pelikorttien historia

Pelikorttien Historia on työpaja, jossa kuljetaan tapahtumasta ja tarinasta toiseen pelikorttipakka kädessä 1300-luvulta tähän päivään, Renessanssista Kustavilaisaikaan, Kolmekymmentävuotisesta sodasta Isoon vihaan ja Vietnamin sotaan.

Pelikorttien historia kytkeytyy tärkeisiin tapahtumiin, hallitsijoihin ja valtioihin, taiteen kehitykseen ja teolliseen vallankumoukseen. Työpajassa tärkeät historialliset tapahtumat kytkeytyvät viihteellisimpiin hetkiin ja ankkuroivat oppilaan muistamaan paremmin niitäkin asioita, joita tulee oikeasti muistaa. Pelikorttien historia työpaja kietoutuu myös taikatemppujen, taikureiden ja huijareiden historiaan. Työpaja osoittaa, että historian oppiminen on hauskaa ja kiinnostavaa.

Pelikorttien Historia työpaja sopii luokanopettajille ja historian opettajille, mutta sopii sellaisenaan myös oppilaitoksiin ja vaikkapa abiturienttien historian kertauskurssina.

 Vanhoja kortteja

Kortteja sekoitetaan

Pelikorttien matematiikkaa

Pelikorttien historia ulottuu Euroopassa 1300-luvulle. Pelikorttipakan sisäinen logiikka ja korttien väliset matemaattiset ilmiöt ovat olleet ehtymätön tutkimuksen kohde jo satoja vuosia. Pelikorttipakka pitää sisällään hämmästyttäviä matemaattisia ja topologisia ilmiöitä. Osa niistä kytkeytyy arkipäiväisempään matematiikkaan, muun muassa binäärilukuihin, lukujärjestelmiin ja todennäköisyyslaskentaan. Mutta korttipakassa on myös paljon matematiikka ja topologiaa, joita eväti koulujen opetussuunnitelmat tunnista ja jotka ”vain” lisäävät kykyä matemaattiseen ajatteluun.

Työpaja on tarkoitettu opettajille, jotka tietävät, että oppilaiden huijaaminen kiinnostumaan matematiikasta vaatii joskus epätavallisia keinoja ja jotka uskaltavat viedä oppilaiden kokemusmaailman oppituntisuunnitelmien ulkopuolelle.

Työpajassa tutustutaan pelikorttien maailmaan ja pelikorttien matematiikkaan. Työpajassa opitaan helppoja, mutta koukuttavia taikatemppuja ja tutkitaan mahdottomilta tuntuvia korttipakan matemaattisia ilmiöitä. Työpaja ei vaadi aiempaa kokemusta pelikorteista tai edes niiden tuntemusta.

Pelikorttipakan lisäksi työpajalaisille jaetaan luentomoniste, jossa on pajassa opeteltavat asiat ja taikatemput ohjeineen.

Temppujen ja haasteiden fysiikan työpaja

Temppujen ja haasteiden fysiikan työpajassa tutustutaan ja opitaan useita helposti toteutettavia temppuja ja jekkuja ja vedonlyöntejä, joiden toimivuuden takana on fysiikka, fysiikan peruslait. Työpaja antaa opettajalle työkaluja demonstroida fysiikan opetusta helpolla ja kiinnostavalla ja eteenkin hauskalla tavalla. Oppiminen, mutta myös opettaminen, voi ja saa olla hauskaa! Työpaja sopii kaikille, jotka opettavat fysiikkaa tai luonnontiedettä.

Työpajalaisille jaetaan luentomoniste jossa on pajassa opeteltavat temput selityksineen.

 

Katso vieressä olevaa kuvaa. Naruun on sidottu 14 metalliprikkaa. Kuvan ulkopuolelle jää vasen käsi, joka pitelee narun toista päätä johon on sidottu yksi metalliprikka. Mitä tapahtuu, kun kuvan ulkopuolella oleva oikea käsi päästää narusta? Putoaako 14 prikan nippu kuvan henkilön jaloille lähes vapaata putoamisnopeutta, vai jarruttaako narun ja sormen välinen kitka putoamisen turvalliseen nopeuteen vai tapahtuuko jotain aivan muuta? Tervetuloa temppujen ja haasteiden fysiikan työpajaan, niin näet vastauksen tähänkin sekä moniin muihin ihmeellisyyksiin!

 prikat
 noppa

Todennäköisiä oveluuksia

Todennäköisyyslaskenta voi olla hauskaa ja oivaltavaa. Todennäköisiä oveluuksia – työpajaan on kerätty joukko hauskoja ja opettavaisia ilmiöitä ja esimerkkejä todennäköisyyslaskennasta.

Työpaja sopii kaikille matematiikan aineopettajille, mutta tämä sopii myös hyvin myös kaikille opettajille, jotka haluavat esimerkkejä, joilla voidaan osoittaa oppilaille, että niin kutsuttu maalaisjärkiajattelu ei aina ole niin järkevää.

Työpaja sopii sellaisenaan lukioihin todennäköisyyslaskennan opettamiseen!

Tule toteamaan, että myös opettaminen voi olla hauskaa!

 

Matemaattisten pelien, arvoitusten ja pulmatehtävien työpaja, Matemaattisten taikatemppujen työpaja, Huijaamisen A B C, Pelikorttien historia, Pelikorttien matematiikkaa, Temppujen ja haasteiden fysiikan työpaja ja Todennäköisiä oveluuksia.

Ota yhteyttä: taikuri(at)marttisiren.fi tai 050 4967496.